รายงานการประชุมครูธมตญา

รายงานการประชุม-ครูมุก

รายงานการประชุม-ครูมุก-27-พย.58

โฆษณา

เอกสารการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้-ม.ต้น